Logowanie:
Jeśli chcesz skorzystać z naszych produktów - zaloguj się do:  
  ICI Journals Master List
  ICI Publishers Panel
  ICI Scientists
  ICI Science Evaluation

Produkty:
ICI Journals Master List

Zarejestruj swoje czasopismo w punktowanej i prestiżowej bazie danych czasopism naukowych.

zobacz więcej
ICI Publishers Panel

Kompleksowy system zarządzania procesem edytorskim w Twoim czasopiśmie.

zobacz więcej
ICI Publishing

Profesjonalny wydawca Twojego periodyku.

zobacz więcej
ICI Scientists

Dołącz do globalnej społeczności naukowców i zaprezentuj swoje osiągnięcia.

zobacz więcej
ICI Science Evaluation

Doskonałe narzędzie wspierające zarządzanie bieżącymi projektami oraz umożliwiające śledzenie postępów w procesie ewaluacyjnym instytucji.

zobacz więcej
Witamy

Index Copernicus International to międzynarodowa, specjalistyczna platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami Index Copernicus International: ICI Journals Master List, ICI Publishers Panel, ICI Publishing, ICI Scientist, ICI Science Evaluation.


FUNDUSZE UNIJNE
Aktualnosci
Konferencja szkoleniowa pt. „Przygotowanie jednostki naukowej do parametryzacji MNiSW za lata 2013-2016 według nowych przepisów prawa”
2016-04-21
Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom uczestniczącym w przygotowaniu jednostki naukowej do ewaluacji MNiSW wiedzy i praktycznych wskazówek o tym, jak najlepiej wykorzystać czas, który pozostał do zakończenia okresu objętego nadchodzącą ewaluacją, by zapewnić swojej jednostce naukowej najwyższą możliwą do osiągniecia kategorię naukową.

Wyniki ewaluacji czasopism naukowych ICI Journals Master List 2014
2015-12-07
Z przyjemnością informujemy, że eksperci Index Copernicus zakończyli prace nad oceną czasopism naukowych.

Ankieta ICI Journals Master List 2014 została zamknięta
2015-08-01
Informujemy, że możliwość wysłania ankiety ewaluacyjnej czasopisma została zamknięta z dniem 30 czerwca 2014. Proces oceny czasopism, które złożyły ankiety jest w toku. Pełne wyniki zostaną opublikowane jesienią tego roku.