LOGO ICI WOJ JPNbezpol

Paszport Czasopisma

Czasopisma zarejestrowane w serwisie ICI World of Journals posiadają Paszport, który pełni rolę wizytówki czasopisma i jest widoczny dla wszystkich użytkowników serwisu – ponad 200 tysięcy osób z całego świata.

Paszport czasopisma w serwisie ICI World of Journals jest świetnym narzędziem służącym do promocji tytułu w międzynarodowym środowisku naukowym, zwiększającym znacznie szanse na nawiązanie współpracy z nowymi autorami, recenzentami, a także czasopismami o podobnej tematyce. Rekomendujemy bieżącą aktualizację informacji w Paszporcie czasopisma, aby informacje w nim zawarte były zawsze zgodne ze stanem faktycznym – zespół redakcyjny, opis czasopisma, adres strony internetowej czy okładka czasopisma.

ICI World of Journals umożliwia także:

1. Publikację listy wydań czasopisma – archiwalnych i bieżących, spisów treści oraz metadanych artykułów z poszczególnych numerów – tytuły, autorzy, streszczenia, słowa kluczowe, piśmiennictwo (bibliografia);

2. Zamieszczenie pełnych treści wszystkich lub wybranych artykułów w formie plików PDF.

3. Wprowadzenie okładki czasopisma.

Wszystkie udostępniane informacje o wydaniach oraz treści naukowe są widoczne i dostępne dla ponad 200 tysięcy użytkowników z całego świata.

Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce użytkownicy mogą znaleźć czasopisma indeksowane w ICI Journals Master List lub ze wskazaną punktacją oceny MNiSW. Periodyki udostępniające co najmniej metadane opublikowanych artykułów naukowych, znacznie zwiększają swoje szanse na poprawę wskaźnika cytowalności i budowanie silnej pozycji czasopisma.

Dla ułatwienia, wszystkim Redakcjom został udostępniony specjalny system informatyczny, który umożliwia samodzielne zarządzanie dodanymi treściami. Zachęcamy Państwa do bieżącej aktualizacji informacji o periodyku w Paszporcie czasopisma oraz udostępniania informacji o kolejnych wydaniach wraz z pełnymi treściami artykułów.

Rejestracja i prowadzenie Paszportu w bazie ICI World of Journals nie jest równoznaczne z faktem indeksacji czasopisma w bazie ICI Journals Master List.