Logowanie:
Jeśli chcesz skorzystać z naszych produktów - zaloguj się do:  
  ICI Journals Master List
  ICI Publishers Panel
  ICI Scientists
  ICI Science Evaluation

Produkty:
ICI Journals Master List

Zarejestruj swoje czasopismo w punktowanej i prestiżowej bazie danych czasopism naukowych.

zobacz więcej
ICI Publishers Panel

Kompleksowy system zarządzania procesem edytorskim w Twoim czasopiśmie.

zobacz więcej
ICI Publishing

Profesjonalny wydawca Twojego periodyku.

zobacz więcej
ICI Scientists

Dołącz do globalnej społeczności naukowców i zaprezentuj swoje osiągnięcia.

zobacz więcej
ICI Science Evaluation

Doskonałe narzędzie wspierające zarządzanie bieżącymi projektami oraz umożliwiające śledzenie postępów w procesie ewaluacyjnym instytucji.

zobacz więcej

Ankieta IC Journals Master List 2013 już otwarta!

Mamy przyjemność poinformować Państwa o udostępnieniu ankiety IC Journals Master List 2013. Udostępnienie ankiety użytkownikom systemu rozpoczyna proces ewaluacji czasopism za rok 2013, prowadzony przez zespół Index Copernicus. Czasopisma mogą zgłaszać się do ewaluacji IC Journals Master List 2013 poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w serwisie Index Copernicus do dnia 1 czerwca 2014 r.

Zachęcamy Redakcje oraz Wydawców czasopism naukowych do zarejestrowania swoich tytułów w bazie IC Journals Master List. Czasopisma, które były indeksowane w poprzednich latach w bazie IC Journals Master List prosimy o weryfikację wprowadzonych danych i uzupełnienie ankiety czasopisma za rok 2013.

Rejestracji nowego czasopisma, weryfikacji, uaktualnienia i wprowadzenia danych za rok 2013 można dokonać pod adresem:

http://journals.indexcopernicus.com/form/

 

Aby czasopismo było indeksowane w bazie IC Journal Master List należy:

Krok 1. Należy wypełnić elektroniczną ankietę IC Journals Master List, która składa się z części „Dane Czasopisma” oraz „Ankieta Czasopisma”. Po całkowitym wypełnieniu ankiety pole „wyślij zgłoszenie” znajdujące się na końcu ankiety stanie się aktywne.


Krok 2. Należy przesłać wydania drukowane czasopisma za ubiegły rok do biura Index Copernicus (Ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa). W przypadku jeśli wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna prosimy o dane dostępowe do stron zawierających treści naukowe na adres mailowy: evaluation@indexcopernicus.com


Krok 3. Czasopisma poddawane są ocenie zgodnie z kolejnością zgłoszeń w oparciu o wieloparametryczną metodologię. Redakcjom, którym zależy na wcześniejszym poznaniu wyniku ewaluacji IC oferujemy skorzystanie z opcji Ewaluacja na życzenielub zamówienie wersji rozbudowanej o rekomendacje Ekspertów Index Copernicus dotyczące rozwoju danego czasopisma.


Krok 4. Indeksacja w bazie IC Journals Master List kończy się uzyskaniem wskaźnika Index Copernicus Value (ICV). Czasopisma są indeksowane w bazie IC Journals Master List po zakończeniu procesu oceny. Opis kryteriów ewaluacyjnych wraz z wynikiem ICV pozwala poznać trendy oraz na tej podstawie wyznaczyć kierunki działań dla rozwoju czasopism naukowych.

 Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z biurem Index Copernicus.

Oceny czasopism prowadzonej przez Index Copernicus nie należy utożsamiać z oceną MNiSW. Indeksacja i ewaluacja w IC Journals Master List prowadzona jest nieprzerwanie od ponad dekady,
w oparciu o wieloparametryczną metodologię.

Zapraszamy Państwa do dokonania rejestracji czasopisma
w międzynarodowej bazie indeksacyjnej IC Journals Master List.

Z poważaniem,
Zespół Ewaluacji Czasopism Naukowych
Index Copernicus International


Powrót do aktualności