Potencjał zasobu wiedzy

 

Badania służące opracowaniu autorskiej koncepcji mierzenia wartości

jednostki naukowej opartej na pomiarze potencjału zasobu wiedzy.