Ścieżka rozwoju czasopisma naukowego


Funkcjonalny model ścieżki rozwoju czasopisma naukowego

do osiągnięcia międzynarodowej pozycji i prestiżu.