Zdarzenie ewaluacyjne

 

Opracowanie koncepcji zdarzenia ewaluacyjnego

opisującego jednostkowy dorobek jednostki naukowej.